Bestuur

V.Z.W. Vrij Onderwijs Marke (VOM), Kloosterstraat 27 te 8510 Marke

Ondernemingsnr.: 413 721 430; Identificatienr.: 8296/73

Voorzitter : Jan Lievens

Leden:

Jan Lievens,

Eric Pauwels,

Luc Van Hauwaert,

Johan Desmet,

Kathleen Segers,

Mady Pollet,

Annemie Drieskens,

Heidi Verhelst,

 

Het schoolbestuur is de eigenlijke organisator van het onderwijs in onze school. Zij is verantwoordelijk voor het beleid en de beleidsvorming en schept de noodzakelijke voorwaarden voor een goed verloop van het onderwijs.