5De leerkrachten kregen een opleiding inzake brandbestrijding.