BASISSCHOOL TE KORTRIJK

Welkom bij Rodenburg Marke!

Kinderen die zich goed voelen en vol zelfvertrouwen in het leven staan, vinden we belangrijk.

We geloven in de ontwikkel- en ‘leer’kracht van elk kind. We bieden een krachtige leer- en leefomgeving aan, waar het cognitieve wordt verrijkt door middel van een speels, creatief, sportief en digitaal aanbod. Universele waarden en normen worden ervaren en beleefd.

We maken werk van een omgeving waar iedereen voor elkaar zorgt en samen leert, leeft, beleeft, met aandacht voor positieve communicatie.

In onze zoektocht naar ‘zorg op maat’ zetten we een gedifferentieerde aanpak in de verf. We hebben kinderen voor ogen die uitgroeien tot veerkrachtige jongeren die hun persoonlijkheid ontplooien, initiatief nemen en hun verantwoordelijkheid opnemen.

Onze leeromgeving

Hier krijgt de totale ontwikkeling van elk kind zijn plaats.  We streven voortdurend de persoonsgebonden en cultuurgebonden ontwikkeling na.  Hiervoor baseren we ons op het leerplanconcept ‘ZILL’ van Katholiek Onderwijs Vlaanderen.

Dit leerplanconcept dient als basis om de ontwikkelingsdoelen na te streven bij de kleuters en de eindtermen te bereiken op het einde van de lagere school. 

Location: Rodenburgplein 31, 8510 Marke

Telefoon: 056/ 21 17 37

Email: directie@rodenburgschool.be

Ons team

Onze school maakt deel uit van de scholengemeenschap ‘De Wijngaard’. Daartoe behoren ook de volgende scholen: De Tandem (Bissegem) en Biekorfje (Aalbeke). We maken deel uit van het schoolbestuur vzw Scola.

 

Visie

Onze Schoolvisie!

een klein voorwoord

Van onze directie

Welkom op de ‘Rodenburgschool’, een school waar we elke dag streven voor kwaliteitsvol onderwijs. Kinderen van 2,5 tot 12 jaar kunnen bij ons terecht om een sterke basis voor de toekomst te vormen. We zijn fier om een ‘open’ school te zijn. Een gedreven team van leerkrachten en personeelsleden staat dagelijks klaar om de kinderen te bieden waar ze recht op hebben. U kunt steeds bij ons terecht met vragen en opmerkingen. Ik kijk er naar uit om u te ontmoeten!

– Stephanie Bastoen