Hier staan wij voor

Hier vindt u onze waarden en normen die onze school elke dag hanteert.

ONS PEDAGOGISCH PROJECT

Op onze school is elk kind van harte welkom. Kinderen die zich goed voelen en vol zelfvertrouwen in het leven staan, vinden we belangrijk. We creëren voor iedereen een aangenaam en geborgen gevoel.

Kinderen ontdekken en beleven op een realistische, ambitieuze en creatieve wijze hun eigen mogelijkheden.  We geloven in de ontwikkel- en ‘leer’kracht van elk kind.

Elk kind leert zichzelf en zijn talenten kennen, maakt waardevolle keuzes en groeit in zelfvertrouwen.
Respect en eerlijkheid, beleefdheid en verdraagzaamheid, samenwerken en zelfstandigheid zijn verweven in onze dagelijkse werking.

Door een nieuwsgierige en onderzoekende houding, stimuleren we kinderen om vanuit hun leefwereld het leren als betekenisvol te ervaren.

Samen met onze leerlingen reflecteren we zodat ze eigenaar worden van hun leerproces en ontwikkeling als persoon.

We bieden een krachtige leer- en leefomgeving aan, waar het cognitieve wordt verrijkt door middel van een speels, creatief, sportief en digitaal aanbod.

Op onze katholieke school is er plaats voor ieders eigenheid. We hebben een open houding naar de wereld in al haar diversiteit.

Universele waarden en normen worden ervaren en beleefd. We helpen kinderen bij het schrijven van hun eigen levensverhaal en bij het zoeken naar zingeving.

Samen zijn we verantwoordelijk voor elk kind.  Elkaar aanvullen is elkaar versterken.

We stimuleren de groei in expertisedeling van ons team en zetten in op professionalisering van alle personeelsleden.

 

We maken werk van een omgeving waar iedereen voor elkaar zorgt en samen leert, leeft, beleeft, met aandacht voor positieve communicatie.

In nauwe samenwerking met veel partners, nemen we doelgericht de “brede zorg” op in de vorming van alle kinderen.  In onze zoektocht naar ‘zorg op maat’ zetten we een gedifferentieerde aanpak in de verf. We zien het als een uitdaging om kinderen ongelijk te behandelen om hen zo gelijke kansen te bieden. We evalueren regelmatig de ontwikkeling van de kinderen en gaan hierover met hen en de ouders in gesprek.

 

Ons doel is kinderen voorleven en hen stimuleren om harmonieus samen te leren en te leven. We hebben kinderen voor ogen die uitgroeien tot veerkrachtige jongeren die hun persoonlijkheid ontplooien, initiatief nemen en hun verantwoordelijkheid opnemen.
Met veel enthousiasme & goesting gaan we op zoek naar een mooie toekomst voor elk kind.